ברחבי העולםAustraliaA-LeagueGold Coast United football songs
Red and Yellow football scarf

268 Gold Coast United Songs & Football Chants

Unfortunately Gold Coast United now defunct but chants kept for posterity

6153 Oh When the Coast Go Marching In! Classic!
6669 Jason Culina Bouncy! Classic chant for JC!
7204 Joel Porter My Lord Classic chant for JP!
7719 We All Dream of a Team with Loads of Fans Sang when the attendance number is announced
7726 We All Dream of a Team of Micheal Thwaites Long chant but he deserves it!
 
11688 Bas 'Dutchy' Van Der Brink Sung to the tune of ‘Baby give it up’
12192 Gold Coast United Sung to the tune of Waltzing Matilda!! Classic AUS!
12447 Townsville Inbreds Reminding them of their families
12698 We Love the Coast Through thick and thin
12705 Golden Boot Smeltzy Keeps on scoring!!!!
  Premier League Betting
16734 Jason Culina Chant Sung to the tune ‘can’t take my eyes off you’
17264 Miron's Army One for the first coach!
17797 Gold Coast To get everyone voices warmed up at the start!
18024 Give Me a Uuuuuu!!! United! רשימת השמעה
18321 Dino Was His Name-O One for our legend's at the back
  Premier League Betting

הערות

25,000 + מזמורים בכיס שלך!

App Store Android Market

FIFA ו- PES מזמור חבילות

הכי טוב Gold Coast United פוטבול מזמורים ושירים כדורגל עם מילים ומוכן להוריד משחקים האבולוציה Pro, פיפ א.